Muazzez Ersoy, Müzik Şirketine Dava Açtı

Tüm Haklarımı İstiyorum

Şarkıcı Muazzez Ersoy, “Kraliçe’den Nostaljiler” ve “Mozaik” adlı iki albümünün mali haklarını elinde bulunduran Öncü Müzik Prodüksiyon şirketine dava açtı. Davalı müzik şirketinin müvekkilini zarara uğrattığını iddia eden ünlü sanatçının avukatı, “Cayma hakkımızı (vazgeçme hakkı) kullandık. Müzik şirketi de buna itirazda bulunmadı. İki albümün tüm mali haklarının müvekkile dönmüş olduğunun tespitini istiyoruz” dedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Nazlı Tuba Çatı aracılığıyla dava açan Muazzez Ersoy dilekçesinde kendisine ait davalı Öncü Müzik Prodüksiyon Dağıtım şirketinden çıkmış olan “Kraliçe’den Nostaljiler” ve “Mozaik” adlı iki albümü bulunduğunu belirtti.

Dava dilekçesinde, “Müvekkil Muazzez Ersoy iki albüm üzerindeki mali hakların tehlikeye girmesi ve kendisini zarara uğratması sebebiyle davalı müzik şirketine 11 Eylül 2017 tarihinde noterden ihtarname çekerek cayma hakkını kullandığını bildirdi. Davalı müzik şirketi yasal bir aylık süreç içerisinde cayma hakkını kullanan Muazzez Ersoy’a itirazda bulunmadı. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin geçen yılki ilamına göre “bir aylık hak düşürücü süre içerisinde caymaya itiraz davası açılmamışsa caymaya konu tüm haklar eser sahibine dönmüş olacaktır” hükmü bulunmaktadır. Müvekkil Muazzez Ersoy da Yargıtay’ın ilamı doğrultusunda davaya konu albümlerin mali haklarının kendisine dönmüş olduğunun tespitini istemektedir. Müvekkilim kanunda öngörülen usullere uygun şekilde cayma hakkını kullandığından ve davalı tarafından öngörülen süre içerisinde caymaya itiraz davası açılmadığından, davaya konu albümlerin tüm mali haklarının müvekkilim Muazzez Ersoy’a dönmüş olduğunun tespitini istiyoruz” dedi.